Disclaimer

Gebruik van de website Coosto
Website Coosto

Gebruik van de website https://www.coosto.com.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Coosto zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Coosto wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie extern

Informatie van derden, producten en diensten.

Op de website van Coosto staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Coosto niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Eigendomsrecht van content en logo's.

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Coosto . Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coosto. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik. Het gebruik van Over Coosto mag gebruikt worden voor pers, media en nieuwsberichten.

Wijzigingen en recht

Aanpassingen aan content en toepasselijk recht.

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Coosto.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Veiligheid van systemen, netwerk en product

Bij Coosto vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Meer informatie over ons CVD beleid kun je vinden via deze link.