Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

Bij Coosto vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan security, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dat het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen.

Heb je een zwakke plek in één van onze systemen gevonden? Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je om:

 • Je bevindingen te mailen naar [email protected]. Versleutel je bevindingen met onze PGP-sleutel om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • De zwakheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld het downloaden, veranderen of verwijderen van gegevens. Wij nemen je melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken, ook zonder hard “bewijs”.
 • Als je een kwetsbaarheid in een van onze systemen onderzoekt, je rekening houdt met de proportionaliteit van de aanval. Die proportionaliteit speelt ook een rol bij het aantonen van de kwetsbaarheid zelf. Je bekijkt of verandert niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk om de kwetsbaarheid aan te tonen.
 • Je deelt de kennis over de kwetsbaarheid niet met anderen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct zijn gewist
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden zoals vulnerability scanners.
 • Alle noodzakelijke informatie te geven om het probleem te kunnen reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem, een omschrijving van de kwetsbaarheid en een opsomming van handelingen voldoende.

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op je melding met onze beoordeling ervan en een verwachte datum voor een oplossing.
 • We lossen de kwetsbaarheid zo snel mogelijk op. Hierin speelt proportionaliteit een belangrijke rol: de termijn voor het oplossen van een kwetsbaarheid is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de ernst en de complexiteit van de kwetsbaarheid.
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • Het is helaas niet mogelijk bij voorbaat juridische stappen tegen je uit te sluiten. We willen elke situatie apart kunnen afwegen. We achten onszelf moreel verplicht om aangifte te doen op moment dat we het vermoeden hebben dat de zwakheid of gegevens misbruikt worden, of dat je kennis over de zwakheid met anderen hebt gedeeld. Je kunt erop rekenen dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte zal leiden.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. 

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, alle betrokken partijen op de hoogte te houden en worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem, nadat het is opgelost.