Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Coosto met persoonsgegevens omgaat en hoe jij je rechten daarover kunt uitoefenen.        

 

Inleiding – Coosto, data en persoonsgegevens

Coosto is een content- & social media marketing tool, die er volledig op is gericht om organisaties te helpen meer resultaat uit content te halen. Dat doen we door praktische oplossingen te bieden voor elke fase van contentmarketing: onze klanten gebruiken Coosto om content te bedenken, content te verspreiden op social media, hun community te managen en om alle resultaten te monitoren en te rapporteren. Coosto biedt hiervoor onder andere een zoekmachine om openbare data te doorzoeken.

Om dit mogelijk te maken verzamelt Coosto openbare data. Daaronder kunnen zich ook persoonsgegevens bevinden. Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat.

Daarnaast verwerkt Coosto bepaalde persoonsgegevens van klanten om de dienstverlening aan hen goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om naam en contactgegevens van de klant of de contactpersoon die namens de klant handelt, zoals: adresgegevens (voor onder andere trainingsbezoeken, klantrelatie onderhoud en tevredenheidsonderzoeken), mailadres (optioneel bij registratie via de website)), telefoonnummer en bankgegevens (voor betalingen). Verder gebruikt Coosto persoonsgegevens die worden ingevuld op de contactpagina van onze website om de verzoeken via deze pagina correct te kunnen behandelen. Daarvoor worden naam, mailadres en telefoonnummer gevraagd. Zoals hieronder toegelicht onder het kopje ‘Doorgifte data aan derden’ delen we deze persoonsgegevens niet met derden.

Voor verwerkingen van persoonsgegevens die Coosto op eigen initiatief verricht, zoals het verwerken van eigen klantdata, geldt Coosto als de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat Coosto (formeel: Coosto B.V.) als bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van deze regelgeving. Daarnaast kan Coosto voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens ‘verwerker’ zijn in de zin van de privacyregelgeving. Bij die diensten gelden de klanten van Coosto als verwerkingsverantwoordelijken.

 

Bronnen en soorten persoonsgegevens

Coosto verzamelt data uit diverse informatiebronnen, zoals social media, nieuwssites, blogs en fora. Het gaat steeds om openbare informatie. Dat is dus data die actief online is gedeeld en met een standaard internet zoekmachine kan worden gevonden of door de betreffende websites te bezoeken. Coosto verzamelt geen afgeschermde informatie.

Sommige openbare data krijgt Coosto aangeleverd waarvoor we samenwerken met leveranciers van deze data. Met deze leveranciers maken we afspraken dat dit gebeurt conform de privacyregelgeving, hun eigen privacybeleid en toepasselijke gebruiksvoorwaarden.

Voorbeelden van persoonsgegevens die in de openbare data kunnen voorkomen zijn (profiel)namen, (profiel)foto’s, openbare accountinformatie, locatiegegevens (als die worden gedeeld) en eventuele andere persoonlijke informatie in de inhoud van berichten. De zichtbaarheid van een eventuele gebruikersnaam, profielfoto of andere persoonsgegevens in Coosto, is niet alleen afhankelijk van de publiekelijke beschikbaarheid van deze gegevens. Publieke gegevens worden namelijk ook geanonimiseerd als ze niet bijdragen aan de beoogde gebruikswijzen van Coosto. Zo worden reacties op Facebook- en Instagrampagina’s buiten eigen beheer altijd geanonimiseerd, en worden desbetreffende gebruikers weergegeven als ‘Anonieme gebruiker’ met een lege profielafbeelding.

Meer privacygevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid of politieke opvattingen, worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Omdat Coosto alleen openbare bronnen gebruikt, zullen deze gegevens slechts worden verzameld als iemand daarover online proactief iets heeft gedeeld. Coosto is echter terughoudend met het gebruik van zulke persoonsgegevens. Als we dergelijke gegevens verwerken, bijvoorbeeld in een publicatie op ons blog, dan zorgen we er altijd voor dat de gegevens zijn geanonimiseerd.

Verder heeft Coosto zoveel mogelijk technische en organisatorische voorzieningen getroffen om ervoor te zorgen dat wanneer informatie wordt verwijderd, afgeschermd of geupdate, deze niet meer terugkomt in de zoekresultaten of wordt vervangen door de geüpdate versie. Kortom, onze software houdt social media berichten actueel. Ook voor gebruikers bestaat de mogelijkheid om data naar keuze in hun eigen omgeving te verwijderen.

 

Gebruik data 

Coosto verzamelt data om openbare bronnen voor gebruikers doorzoekbaar te maken om organisaties te helpen om de impact van hun content te ontdekken en hun earned media te meten. Coosto helpt klanten om betere content te creëren en om aantoonbaar beter te presteren op alle marketingdoelen: van een grotere merkbekendheid tot meer merkvoorkeur, klantloyaliteit en online conversies. Juridisch gezegd beroept Coosto zich op het gerechtvaardigd belang van Coosto en haar gebruikers om dit mogelijk te maken. 

Coosto wordt ook gebruikt voor statistische toepassingen door onder andere onderwijs- en wetenschapsinstellingen, non-profitorganisaties, gemeenten en studenten.

Alle gebruikers zijn  gebonden aan de gebruiksvoorwaarden van de diverse sociale media platformen en van Coosto. Voor overheidsklanten treffen wij aanvullende voorwaarden, waaronder het opstellen van een zogenoemde “use case“. Deze use case is getoetst aan wettelijke bepalingen en voorwaarden van zowel Coosto als betrokken social media platformen. Hierin wordt o.a. onethisch gebruik zoals surveillance expliciet verboden. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook het feitelijke gebruik van gebruikers hierop gemonitord.

Personen die online berichten plaatsen hebben belang bij bescherming van hun privacy. Coosto houdt rekening met dit privacybelang. Zo kun je jouw persoonlijke informatie bij Coosto laten verwijderen (zie verder hieronder), respecteert Coosto privacy-instellingen van alle social media platformen, maakt Coosto afspraken over vertrouwelijkheid met medewerkers, klanten en leveranciers en heeft Coosto diverse waarborgen getroffen voor een veilige IT-infrastructuur.

Coosto bewaart data, waaronder persoonsgegevens, voor zover dat nodig is om haar diensten goed te laten functioneren. We archiveren daarnaast geen social media berichten, aangezien deze alleen via een linkje worden getoond zolang ze op de platformen openbaar staan. Als de desbetreffende  bron is verwijderd, werkt de link naar de bron uiteraard ook niet meer. Daarbovenop worden Facebookberichten ouder dan een kalenderjaar automatisch verwijderd.

Daarnaast biedt Coosto mogelijkheden voor webchat aan op haar website. Wanneer persoonsgegevens hierbij worden ingevuld door jou, verkrijgen wij het recht om deze informatie te gebruiken omdat dit noodzakelijk is om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen.

 

Doorgifte data aan derden 

Coosto geeft data, waaronder persoonsgegevens, niet door aan derden behalve zoals hier vermeld. Toegang tot data is binnen de Coosto-organisatie zoveel mogelijk beperkt. Als onze marketingafdeling onderzoek doet naar een bepaalde trend, wordt data geanonimiseerd, zodat zij niet is terug te herleiden naar individuen.

Daarnaast hebben gebruikers toegang tot verzamelde openbare data, onder de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de AVG en gebruiksvoorwaarden van Coosto en die van de diverse sociale media platformen. We laten zoekresultaten zien met verwijzing naar de originele bron.

We hosten de Coosto software en data zelf op beveiligde servers in Nederland. Het is ons beleid om het werken met derden te beperken en enkel in te zetten als het specialisme strikt noodzakelijk is, ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Deze samenwerkingen worden beperkt tot grote, vertrouwde spelers binnen de Europese Economische Ruimte, tot landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat zij voldoen aan adequaatheidsbesluiten of tot partijen die privacy waarborgen middels modelcontracten (standard contractual clauses).

 

Bescherming data

Coosto wordt o.a. regelmatig getoetst aan ISO 27001 en treft uitgebreide maatregelen om de data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen. 

We noemen er een paar:

  • Data wordt enkel op een ‘need to know’-basis beschikbaar gesteld aan bepaalde functies binnen de organisatie voor de uitvoering van deze functies;
  • Voor meerdere functies is een screening door een onafhankelijke partij vereist;
  • Binnen de hele organisatie wordt het ‘privacy by design’-principe beleidsmatig en procedureel toegepast, waarin onder andere aspecten zoals toegangsbeveiliging, scheidingen van omgevingen, encryptie, monitoring en auditing zijn opgenomen;
  • Periodiek worden er penetratietests en scans op potentiële kwetsbaarheden uitgevoerd door onafhankelijke partijen;
  • We werken met een Tier-IV datacenter in Nederland met diverse relevante certificeringen.

 

Vragen en rechten    

Mocht je verdere vragen hebben over hoe Coosto omgaat met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens willen vragen, stuur dan een mail aan Coosto op onderstaand adres.

Coosto zal jouw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij je erop terugkomen. Het kan zijn dat Coosto aanvullende informatie nodig heeft om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zal Coosto zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zal Coosto na moeten gaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het belang van alle gebruikers van Coosto.

Het verbeteren of verwijderen van informatie uit (zoekresultaten van) Coosto betekent echter nog niet dat de informatie van het internet is verbeterd of verwijderd. Het kan dus zijn dat het effectiever is om je tot de betreffende website te richten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarover meer informatie te vinden.

 

Contactgegevens Coosto

Coosto B.V.     
Kennedyplein 101       
5611 ZS Eindhoven    
+31 (0)40 249 27 00  
privacy@coosto.com

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming

Naam: Mw. Victoria van Roosmalen
E-mail: dpo@coosto.com
Telefoonnummer: +31 (0)40 249 26 13

Laatst aangepast: 17 januari 2022

Coosto kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.
 

Page Type