Provinciale Statenverkiezingen worden gedomineerd door klimaatcrisis

Auteur
Annefleur Di Bucchianico
Gecreëerd op: 13/03/2023 10:37
Laatst bijgewerkt: 10/11/2023 14:32

Op 15 maart zijn de stembussen weer geopend: Nederland bepaalt tijdens de verkiezingen welke volksvertegenwoordigers deel uit gaan maken van de Provinciale Staten. Welke onderwerpen spelen dit jaar de grootste rol in het stemgedrag van Nederland? Dat zochten wij uit, met behulp van onze krachtige social listening tool

Provinciale Statenverkiezingen worden gedomineerd door stikstofcrisis

Klimaatcrisis domineert stemgedrag van Nederland tijdens Provinciale Statenverkiezingen

Als we dieper duiken in de onderwerpen die rondom de Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen vaak worden aangehaald, valt direct op dat milieu en natuur veel besproken wordt. Dat blijkt wel uit de maar liefst 69.455 berichten over dit onderwerp in de afgelopen maand. 

Word cloud_milieu en klimaat

In bovenstaande afbeelding is te zien welke specifieke termen het meest worden benoemd in de bijna 70.000 online berichten. Termen als klimaatverandering, -beleid en -activisten zijn volop aanwezig in de discussies. Bijna 80% van deze dialoog vindt plaats op X, gevolgd door nieuwssites en Facebook.

Bronnen provinciale staten_milieu en klimaat

Als we verder inzoomen op het verloop van de berichtgeving in de afgelopen maand, zien we een duidelijke piek op 20 februari. Dat is geen toeval, aangezien op die dag demonstraties werden georganiseerd door klimaatactivisten. Hetzelfde geldt voor begin maart, waar opnieuw demonstraties door de klimaatactivisten werden aangekondigd. Dat zorgt voor de nodige (online) discussie.  

Activiteit berichtgeving_natuur en milieu provinciale statenverkiezingen

Immigratie, energiecrisis en woningtekort komen ook aan bod

Ook het thema ‘immigratie’ in combinatie met de verkiezingen wordt online veel besproken, blijkt uit de bijna 40.000 berichten over dit onderwerp. De energie- en woningcrisis worden ook regelmatig aangehaald in de online berichtgeving rondom de verkiezingen, maar spelen duidelijk een minder grote rol in het stemgedrag. Met respectievelijk ruim 7.500 en 18.000 berichten is de discussie over deze onderwerpen rondom de verkiezingen beduidend minder groot. Opvallend is dat bij zowel milieu & natuur als woningbouw, energie en de immigratie het negatieve sentiment overheerst. 

Sentiment

De discussie rondom de verkiezingen

Logischerwijs neemt de discussie rondom de Provinciale Statenverkiezingen toe naarmate de verkiezingsdag nadert. Dat is ook terug te zien in onderstaand overzicht. 

Activiteit berichtgeving_provinciale statenverkiezingen

Onderzoeksmethode

De resultaten in deze blogpost zijn gemeten in de maand voorafgaand aan de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen (de periode van 14 februari t/m 13 maart 2023). Met behulp van onze social listening tool hebben we in kaart gebracht welke onderwerpen het meest werden besproken in combinatie met de verkiezingen. Vervolgens hebben we verder ingezoomd op de oorsprong van de berichten, zoals de auteurs en bronnen. 

Vraag een gratis rapport aan

Wil jij als gemeente, waterschap of andere overheidsinstelling inzicht in wat er speelt? Vraag hier een gratis rapport op maat aan en ontvang een gepersonaliseerd overzicht van jouw positie in de markt, aangevuld met concrete adviezen over de potentiële kansen voor jouw organisatie. Dat biedt handvatten voor gerichte acties en campagnes voor meer resultaat. 

Ontdek de potentiële kansen voor jouw organisatie

Ontvang een rapport op maat in je inbox