Gamification: zo creëer je meer beleving én interactie in contentmarketing

Auteur
Annefleur Di Bucchianico
Gecreëerd op: 30/11/2021 12:18
Laatst bijgewerkt: 04/10/2022 09:47

Verleid, verbind en motiveer je doelgroep met gamification. Consumenten worden terecht steeds kritischer, wat het lastiger maakt ze te bereiken en om interactie te creëren. Is jouw content niet interessant of relevant genoeg? Next! Voor jou duizend anderen. Gamification als onderdeel van je contentmarketingstrategie is de perfecte manier om op te vallen tussen jouw concurrenten, en beleving en betrokkenheid te creëren. Hoe het werkt, waarom het werkt en tips voor een succesvolle toepassing lees je hier.

Gamification: zo creëer je meer beleving én interactie in contentmarketing

Hoe werkt gamification?

Gamification is het toepassen van game-based elementen buiten een spelomgeving – zoals in jouw content, bijvoorbeeld. We houden allemaal wel van een spelletje, maar waarom eigenlijk? Dat zit zo. Mensen zijn van nature competitief ingesteld, willen iets bereiken en zoeken bovenal fun: het moet wel leuk blijven! Spelelementen helpen je om je doelgroep te motiveren en hun ervaring te verrijken. Tijdens het spelen van een spel komen namelijk verschillende gelukshormonen vrij. Dopamine zorgt bijvoorbeeld voor de drive om het doel voor ogen te behalen. De ontvanger is hierdoor bereid moeite te doen, ergens energie in te steken en de aandacht erbij te houden. En dat is precies waarom gamification binnen contentmarketing effectief is. 

Met gamification speel je in op deze menselijke drijfveren en verleid je jouw doelgroep om interactief deel te nemen. Zo creëer je beleving en betrokkenheid: twee factoren die sterk bijdragen aan een positieve associatie met je merk. De kracht van eenvoud speelt een belangrijke rol: het spelelement moet simpel genoeg zijn om het toegankelijk te maken, maar tegelijkertijd moet er ook een uitdagend element in zitten. En dat is geen kinderspel! 

 

Speel in op de motivatie van jouw doelgroep

De uitdaging ligt bij het zoeken van de intrinsieke motivatie van je doelgroep. Wat drijft hen nu echt? Vaak zijn dit krachtige beweegredenen, zoals de drang naar status, erkenning of de wil om te leren. Inspelen op intrinsieke motivatoren leidt eerder tot (langdurige) gedragsverandering dan bij extrinsieke motivatoren. Factoren die inspelen op de extrinsieke motivatie leiden op korte termijn vaak wel tot het gewenste effect, maar zijn op langere termijn minder effectief door het beloningseffect. Zodra de beloning wegvalt, is de motivatie om bepaald gedrag te vertonen minder groot of verdwijnt het zelfs volledig. 

 

Hoe pas je gamification toe?

Gamification is een van de sterkste instrumenten binnen contentmarketing om intrinsieke motivatoren aan te wakkeren. Een succesvolle toepassing van gamification bereik je door het doorlopen van deze essentiële stappen. 

 

1.    Stel (meetbare) doelen op

Zonder meetbare doelen is het onmogelijk om naar de gewenste resultaten toe te werken. Bepaal dus allereerst wat je wil bereiken met gamification. Waar haal jij als merk winst uit? Op korte termijn is dit engagement, maar ook op lange termijn zijn er diverse doelen te bereiken. Gamification is bovendien de ideale manier om meer inzichtelijke data over je (toekomstige) klanten te verzamelen. Van het laten invullen van persoonlijke gegevens tot het analyseren van (online) gedrag. Een win-winsituatie, dus! 

 

2.    Breng de belangrijkste intrinsieke motivator in kaart 

Zoals hierboven al benoemd zijn de intrinsieke motivatoren de kracht achter gamification. Om het gewenste gedrag te stimuleren is het dus belangrijk om deze motivatoren van je doelgroep te onderzoeken. Heb je deze in kaart gebracht? Perfect. Dan is het tijd om te bepalen hoe je het spelelement in je content vorm gaat geven. 

Duolingo speelt hier slim op in. Skills, badges en awards zijn beloningen die zijn te verdienen naarmate je je taalniveau verbetert. Een streak motiveert om dagelijks terug te keren naar de app om je taalkennis bij te spijkeren. Geheel op basis van intrinsieke motivatie: de gebruiker wil zelf een vreemde taal leren. Hetzelfde geldt Runkeeper. De intrinsieke motivatie zorgt ervoor dat de gebruiker gaat hardlopen, maar de beloningen in de app zorgen voor extra voldoening. Een badge is de kers op de taart en roept positieve gevoelens op, die uiteindelijk worden geassocieerd met het merk.  

 

Duolingo
Bron: Duolingo 

 

3.    Op zoek naar versterking: extrinsieke motivatie

Externe factoren, zoals een beloning, kunnen hierbij gebruikt worden als aanvullende, versterkende motivatoren. Denk hier bij aan een korting bij een volgende aankoop, een cadeau bij besteding van een bepaald bedrag of een spaarsysteem. 

De McDonald's adventskalender illustreert hoe de toevoeging van beloningen het spelelement versterkt. Voorheen hoefde de gebruiker van deze kalender slechts een vakje per dag te openen voor een aantrekkelijke aanbieding of een gratis goodie. Met een winkelbezoek als voorwaarde: een duidelijke call-to-action. Tegenwoordig is de kalender nog meer gefixeerd op het spelelement. Door dagelijks een simpele game te spelen verdien je een korting, krijg je een goodie of maak je kans op een prijs. Ook wordt er ingespeeld op social proof: inzichtelijke scores zorgen ervoor dat je beter wil presteren dan andere deelnemers en zo extra kans maakt op een van de prijzen. De instinctieve drang om beter te zijn dan anderen komt hier weer aan bod: de mensheid is competitief en wil winnen. 

 

McDonalds adventskalender
Bron: McDonalds XMASters

 

4.    Verwerk de triggers op een creatieve manier

Zodra je de intrinsieke en externe motivatoren in kaart hebt gebracht, is het tijd voor jouw eigen creatieve invulling van het spelelement. Gamification kan worden toegepast door middel van een beloningssysteem of een loyaliteitsprogramma, maar ook door op een simpele manier progressie bij te houden, zoals een voortgangsbalk. De drang om taken af te willen ronden, zorgt (on)bewust voor meer rust op dat gebied. Op deze manier bezorg je de gebruiker een goed gevoel en de sensatie van voldoening, wat uiteindelijk conversie verhogend kan werken. De beloning voor je gedrag motiveert namelijk om dit voort te zetten. Een voortgangsbalk speelt perfect in op dat gevoel, maar ook beloningen in de vorm van badges hebben een vergelijkbaar effect. Kies voor een invulling die aansluit op jouw doelen.

 

Onderdeel van je contentstrategie

Laten we duidelijk zijn: gamification op zich is geen strategie. Het kan wel deel uitmaken van jouw contentstrategie om de consument voldoening en een goed gevoel te geven. Bedenk voorafgaand hoe het door jou gestelde doel van gamification binnen je contentstrategie past. Wil je jouw doelgroep iets leren, ze aanzetten tot een bepaalde actie of ligt de focus op een sterkere binding met je merk? Zorg ervoor dat dit aansluit bij jouw merkwaarden en speel in op de behoeften van jouw doelgroep. Hierbij komen relevantie en geloofwaardigheid om de hoek kijken: zonder deze aspecten is de kans nihil dat je je doelen gaat behalen. Een match tussen jouw merk en de vorm van gamification is een must.

 

Maak van jouw strategie een succes

Dit whitepaper helpt jou naar een succesvolle contentstrategie