Onderwijs op social media

Kwantitatief onderzoek naar het social media gebruik door HBO-/WO-instellingen 2017/2018

Onderwijs op social media
Download

Steeds meer onderwijsinstellingen spelen in op het social media gebruik van studenten. Ze gebruiken social media om in contact te komen met studenten en prijzen hun opleidingen aan op platformen
zoals Facebook, Twitter of LinkedIn. Een verstandige keuze, want social media zijn bij uitstek een manier om jezelf als onderwijsinstelling te profileren. We besloten de stand van social media in het onderwijs
onder de loep te nemen. Welke onderwijsinstellingen zijn het meest actief op social media? En wat is de algemene online buzz over ieder individuele instelling?

In dit industry report kijken we naar de 99 HBO-/WO-instellingen in Nederland en hun prestaties op social media. De uitkomsten beschreven in dit industry report kunnen door onderwijsinstellingen
toegepast worden om de service richting studenten en toekomstige studenten te optimaliseren. Het aantal berichten aan hogescholen en universiteiten en het bijhorende sentiment geeft inzicht in de
algemene waardering van de onderwijsinstellingen op social media.