Privacyverklaring & Cookies

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe Coosto met persoonsgegevens omgaat en hoe jij je rechten daarover kunt uitoefenen.
 
Inleiding – Coosto, data en persoonsgegevens
 
Coosto biedt een zoekmachine aan om openbare data te doorzoeken. Gebruikers kunnen Coosto inzetten voor hun eigen dienstverlening.
 
Om dit mogelijk te maken verzamelt Coosto openbare data. Daaronder kunnen zich ook persoonsgegevens bevinden. Met persoonsgegevens wordt informatie bedoeld die direct of indirect over een bepaalde persoon gaat.
 
Daarnaast verwerkt Coosto bepaalde persoonsgegevens van klanten om de dienstverlening aan hen goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om naam en contactgegevens van de klant of de contactpersoon die namens de klant handelt, adres (voor onder andere trainingsbezoeken, klantrelatie onderhoud en tevredenheidsonderzoeken), mailadres (bij registratie via de website kun je aangeven of je mailings van Coosto wilt ontvangen), telefoonnummer en bankgegevens (voor betalingen). Verder gebruikt Coosto persoonsgegevens die worden ingevuld op de contactpagina van deze website om de verzoeken via deze pagina correct te kunnen behandelen. Daarvoor worden naam, mailadres en telefoonnummer gevraagd. Zoals hieronder toegelicht onder het kopje ‘Doorgifte data aan derden’ delen we deze persoonsgegevens niet met derden.
 
Voor verwerkingen van persoonsgegevens die Coosto op eigen initiatief verricht, zoals het verwerken van eigen klantdata, geldt Coosto als de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat Coosto (formeel: Coosto B.V.) als bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van deze regelgeving. Daarnaast kan Coosto voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens ‘bewerker’ zijn in de zin van de privacyregelgeving. Bij die diensten gelden de opdrachtgevers van Coosto, bijvoorbeeld klanten, als verantwoordelijken.
 
Bronnen en soorten persoonsgegevens
 
Coosto verzamelt data uit diverse informatiebronnen, zoals social media, nieuwssites, blogs en fora. Het gaat steeds om openbare informatie. Dat is dus data die actief online is gedeeld en met een standaard internet zoekmachine kan worden gevonden of door de betreffende websites te bezoeken. Coosto verzamelt geen afgeschermde informatie.
 
Sommige openbare data krijgt Coosto aangeleverd. Daarvoor werken we samen met leveranciers van deze data. Met deze leveranciers maken we afspraken dat dit gebeurt conform de privacyregelgeving en hun eigen privacy statements en toepasselijke gebruikersvoorwaarden.
 
Voorbeelden van persoonsgegevens die in de openbare data kunnen voorkomen zijn (profiel)namen, (profiel)foto’s, openbare accountinformatie, locatiegegevens (als die worden gedeeld) en eventuele andere persoonlijke informatie in de inhoud van berichten.
 
Meer privacygevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over iemands gezondheid of politieke opvattingen, worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Omdat Coosto alleen openbare bronnen gebruikt, zullen deze gegevens slechts worden verzameld als iemand daarover online iets heeft gedeeld.
 
Coosto is terughoudend met het gebruik van zulke persoonsgegevens. Als we iets doen met dergelijke gegevens, bijvoorbeeld in een publicatie op ons blog, dan zorgen we ervoor dat de gegevens zijn geanonimiseerd.
 
Verder heeft Coosto zoveel mogelijk technische en organisatorische voorzieningen getroffen voor het geval informatie later wordt verwijderd, zodat deze niet meer terugkomt in de zoekresultaten. Gebruikers kunnen zelf ook data verwijderen in hun webcare-omgeving.
 
Gebruik data
 
Coosto verzamelt data om openbare bronnen voor gebruikers doorzoekbaar te maken.
 
Gebruikers bepalen zelf hoe en waarvoor ze de Coosto-software gebruiken. Ze zijn daarbij wel gebonden aan Coosto’s gebruikersvoorwaarden.
 
Zo kunnen zij de webcare-module gebruiken om vragen over hun product of dienst op social media te zoeken en deze te beantwoorden. Met social media monitoring kunnen bedrijven en organisaties bijvoorbeeld over een langere termijn meten wat de effectiviteit is van hun marketingcampagnes of trends in de markt detecteren om hierop in te kunnen spelen en hun merk te versterken. Social media monitoring wordt ook gebruikt voor statistische toepassingen door onder andere onderwijs- en wetenschapsinstellingen, non-profitorganisaties, gemeenten, overheden en studenten. Coosto’s publishingdienst helpt bedrijven bij het managen van hun marketingcampagnes. Ze kunnen plannen wanneer informatie naar buiten wordt gebracht en de reacties daarop meten.
 
Coosto en haar gebruikers hebben belang bij deze diensten - het maakt openbare informatie beter toegankelijk, de verspreiding daarvan effectiever en daardoor verschillende nuttige diensten voor een grote doelgroep mogelijk. Juridisch gezegd beroept Coosto zich op het gerechtvaardigd belang van Coosto en haar gebruikers om deze diensten mogelijk te maken.

Personen die online berichten plaatsen hebben belang bij bescherming van hun privacy. Coosto houdt rekening met dit privacybelang. Zo kun je jouw persoonlijke informatie bij Coosto laten verwijderen (zie verder hieronder), respecteert Coosto privacy-instellingen van social media, maakt Coosto afspraken over vertrouwelijkheid met medewerkers, klanten en leveranciers, zijn gegevens via Coosto Open (de beperkte gratis Coosto-dienst) niet ongelimiteerd beschikbaar en heeft Coosto diverse waarborgen getroffen voor een veilige IT-infrastructuur.
 
Coosto bewaart data, waaronder persoonsgegevens, voor zover dat nodig is om haar diensten goed te laten functioneren. Coosto archiveert geen volledige berichten, maar alleen citaten waarbij kan worden doorgeklikt naar de oorspronkelijke bron. Als die bron is verwijderd, dan werkt de link naar de bron ook niet meer.

Doorgifte data aan derden
 
Coosto geeft data, waaronder persoonsgegevens, niet door aan derden behalve zoals hier vermeld. Toegang tot data is binnen de Coosto-organisatie zoveel mogelijk beperkt. Als onze marketingafdeling onderzoek doet naar een bepaalde trend, worden maatregelen genomen om data te anonimiseren zodat zij niet is terug te herleiden naar individuen.
 
Daarnaast hebben gebruikers toegang tot verzamelde openbare data, onder de gebruikersvoorwaarden van Coosto. In Coosto Open krijg je een indruk hoe dit eruit ziet. We laten zoekresultaten zien met verwijzing naar de originele bron.
 
We hosten de Coosto software en data zelf. Voor Coosto’s openbare website werken we samen met een partner die toegang heeft tot de data voor zover noodzakelijk voor het goed laten functioneren van onze website. Coosto sluit met deze partner een bewerkersovereenkomst af, waarin onder andere afspraken zijn gemaakt over geheimhouding en beveiliging.
 
Coosto slaat geen data op buiten de Europese Unie. Alle data van Coosto wordt opgeslagen op beveiligde servers in Nederland.
 
Bescherming data
 
Coosto heeft uitgebreide maatregelen getroffen om de data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen.
 
We noemen er een paar:

  • Data wordt enkel op een ‘need to know’-basis beschikbaar gesteld aan bepaalde functies binnen de organisatie voor de uitvoering van deze functies;
  • Voor enkele functies is een screening door een onafhankelijke partij vereist;
  • Binnen de hele organisatie wordt het ‘privacy by design’-principe beleidsmatig en procedureel toegepast, waarin onder andere aspecten zoals toegangsbeveiliging, scheidingen van omgevingen, encryptie, monitoring en auditing zijn opgenomen;
  • Periodiek worden er penetratietests en scans op potentiële kwetsbaarheden uitgevoerd door onafhankelijke partijen;
  • We werken met een datacenter met diverse relevante certificeringen.

Vragen en rechten
 
Mocht je verdere vragen hebben over hoe Coosto omgaat met jouw persoonsgegevens of mocht je inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens willen vragen, stuur dan een mail aan Coosto op onderstaand adres. Het verbeteren of verwijderen van informatie uit (zoekresultaten van) Coosto betekent nog niet dat de informatie van het internet is verbeterd of verwijderd. Het kan dus zijn dat het effectiever is om je tot de betreffende website te richten. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarover meer informatie te vinden.
 
Coosto zal jouw vraag of verzoek in behandeling nemen en zo spoedig mogelijk bij je erop terugkomen. Het kan zijn dat Coosto aanvullende informatie nodig heeft om jouw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zal Coosto zeker willen weten dat jij degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zal Coosto na moeten gaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het belang van alle gebruikers van Coosto.
 
Contactgegevens
 
Coosto B.V.
Kennedyplein 101
5611 ZS Eindhoven
+31 (0)40 249 27 00
 
privacy@coosto.com
 
Laatst aangepast: 30 augustus 2017
 
Coosto kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Een aangepaste privacyverklaring is van toepassing vanaf de datum zoals hier vermeld.

Cookies

Coosto gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.