Coosto en de AVG: 1 jaar later

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden in de Europese Unie. De wet volgt in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op. Ook voor Coosto is deze wet belangrijk. We hebben in de aanloop naar de AVG daarom hard gewerkt om de privacy van Coosto-gebruikers en hun klanten ook onder de nieuwe wetgeving te beschermen. Nu, één jaar later, blikken we terug op de stappen die zijn gezet.

Privacy waarborgen 
Ruim voordat de AVG in werking trad, hebben we klanten geïnformeerd over de gevolgen van de nieuwe wet. Zo heeft iedere klant in aanloop naar 25 mei 2018 een AVG-infokit ontvangen, met onder andere interactieve webinars en een informatiegids. Ons toegewijde privacy-team is sindsdien het vaste aanspreekpunt in Coosto voor klanten met AVG-gerelateerde vragen. Dit team controleert ook jaarlijks de afspraken die we met klanten in het kader van de AVG hebben gemaakt.

Data management feature
Voor onze klanten hebben we Coosto bovendien uitgebreid met de Data management feature, die we speciaal voor de AVG hebben ontwikkeld. Hierdoor kunnen Coosto-gebruikers in de tool zelfstandig voldoen aan verzoeken tot inzage, verwijdering, beperking of overdracht van eigen persoonsgegevens en die van hun klanten.
 
Coosto heeft privacy hoog in het vaandel staan. We zijn blij dat we onze klanten hebben kunnen helpen bij het tijdig voldoen aan de AVG. Maar daar stopt het niet. We volgen en ondersteunen ontwikkelingen in dit domein nauwgezet, en we blijven ons inzetten om de privacy van Coosto-gebruikers en hun klanten te beschermen.